Werkwoorden herkennen

Kies het correcte antwoord voor elk antwoord en/of vul in

  
Selecteer het antwoord dat je het meest correct lijkt en/of vul in.